YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yirmi yedi yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu “Geleneksel Türkiye” ana başlığı altında “SOKAK ve YAŞAM” olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya yüz tutan geleneklerimizi belgelemeyi, arşivlemeyi,  yurtiçi ve yurtdışı sergilerle “geleneksel değerlerimizi” tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla, halk bilimi konusundaki kısa açıklamalarıyla donatılmış Albüm, araştırmacılara sunulmak üzere araştırma kurumlarına yollanmaktadır.

Ayrıca yarışmamız ve açılan sergilerle fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Her yıl düzenlenmekte olan bu yarışma ve sergilerle siz değerli sanatçılarımızın göstereceği ilgi ve katılıma şimdiden teşekkür ediyor;  Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
 • Yarışma “Renkli” ve “Siyah-Beyaz” olmak üzere 2 (iki ) kategoride düzenlenmektedir.
 • Her katılımcı koşullarına uyan kategorilerde en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraflar jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Dereceye giren eserler sergileneceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.
 • Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Basılı Katılım için Ek Koşullar

 • Yarışma fotoğrafları büyük ebat baskılara uygun şekilde bir CD veya DVD’ye kaydedilip, başvuru formu ile birlikte son katılım tarihi (11 Ocak 2019) mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.
 • Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Aktiffelsefe Kültür Derneği sorumlu olmayacaktır.

Online Katılım için Ek Koşullar

 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya katılmakla yarışmacı, gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Aktiffelsefe Kültür Derneği elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan ihraç edilir ve tüm haklarından men edilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Aktiffelsefe Kültür Derneği, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 1. Birden fazla kategoriye katılım durumunda her kategori için ayrı başvuru formu doldurulup imzalanmalıdır.
 2. Yarışmacılar en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan RUMUZ kullanılmalıdır. Örnek (AB1234)
 3. Eser adlandırmaları RUMUZ – sıra numarası – eser adı – kategori sıralamasıyla yapılmalıdır. Örnek (AB1234-1-Hacivat-Renkli)

Basılı Katılım için Ek Gönderim Koşulları

 1. Yapıtlar belge niteliği taşıyacağından başvuru formunda “yöresi ve çekim tarihi (yıl olarak)” belirtilmelidir
 2. Başvuru formunda eser adlandırması CD veya DVD deki eser adlandırmasıyla aynı olmalıdır.
 3. Tüm fotoğraflar tek bir CD veya DVD’ye ayrı kategori dosya adları ile kaydedilebilir.
 4. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formunun taratılarak CD veya DVD’ye kaydedilmesi gerekmektedir.
 5. Başvuru formu CD veya DVD ile birlikte bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece 6 (altı) karakterli RUMUZ yazılmalıdır.
 6. Zarf gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip son başvuru tarihine (11 Ocak 2019) kadar posta yoluyla iletişim bilgilerinde belirtilen adrese gönderilerek ya da Yarışma Sekretaryasına elden teslim edilerek ulaştırılacaktır.
 7. Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Aktiffelsefe Kültür Derneği sorumlu olmayacaktır.
 8. Arızalı, hasar görmüş veya bozuk CD veya DVD kayıtlarından Aktiffelsefe Kültür Derneği sorumlu olmayacak ve katılımcı yarışma dışı olacaktır.
 9. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler katılımcılara iade edilmeyerek, yarışma düzenleme kurulu tarafından imha edilecektir.
 10. Posta gecikmelerini önlemek için kargo şirketlerinin kullanılmasını ve telefon ile teyit edilmesini tavsiye ederiz.
 11. Derneğimizin hafta içi 18:00 ve cumartesi günleri 10:00’dan sonra açık olduğu dikkate alınmalıdır.

Online Katılım için Ek Gönderim Koşulları

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, sadece www.gelenekselturkiye.org sitesindeki başvuru formu kabul edilecek olup sosyal medya ve e-posta kanallarından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece www.gelenekselturkiye.org adreslerinden katılım şartlarındaki fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
 3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükledikten sonra 1 hafta içerisinde katılımcıya fotoğrafların ulaştığına ve başvurunun kabul edildiğine yönelik bir e-posta gönderilecektir. İlgili e-posta katılımcıya gelmemiş ise katılımcı ya yeniden kayıt yaptırmalı ya da durumu yarışma sekreterliğine bildirmelidir. Aksi halde yarışmaya katılamama durumlarından Aktiffelsefe Kültür Derneği sorumlu tutulamaz.
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalıdır. Eğer katılımcının fotoğrafları tek bir başvuruya sığmıyorsa (24MB aştığı durumlarda), yarışmacı ikinci bir form doldurarak notlar kısmında önceki başvurusuna atıfta bulunmalıdır. Bir yarışmacı katılım şartlarında belirtilenden sayıdan fazla katılım gösteremez.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

Yarışma sonunda ödül alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Aktiffelsefe Kültür Derneği ödül almış ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Aktiffelsefe Kültür Derneği arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Aktiffelsefe Kültür Derneğinin izniyle hazırlanabilecek takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve Aktiffelsefe Kültür Derneğinin uygun gördüğü diğer çalışmalarda kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.

Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Aktiffelsefe Kültür Derneği’ne önceden izin / muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi :  11 Ocak 2019
Sonuç Bildirim Tarihi :  02 Şubat 2019
Ödül Töreni :  23 Şubat 2019
Ödül Alan Eserlerin
Sergilenmesi
:  23 Şubat 2019
02 Mart 2019

Not: Aktiffelsefe Kültür Derneği gerekli görmesi durumunda yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahip olup katılımcılara en az 1 hafta öncesinden bildirecektir.

Değerlendirmede puanlama sistemi kullanılacaktır. Seçici Kurul, çalışmalarını ve yarışma sonuçlarını ilan eden bir rapor hazırlayacak; bu rapor yarışma sonuçları ile birlikte belirtilen tarihlerde, www.gelenekselturkiye.org, www.ankaraaktiffelsefe.org/ ve www.aktiffelsefe.org/ internet adreslerinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Ödül alan tüm katılımcılara yarışma anısı olarak “Katılım Belgesi” verilecektir.

Her dal için;

1.lik ödülü: Tarihi eser reprodüksiyon, plaket ve 20.Yıl Fotoğraf yarışması Albümü, Aktiffelsefe Yayınları Seti

2.lik ödülü: Tarihi eser reprodüksiyon, plaket ve 20.Yıl Fotoğraf yarışması Albümü, Aktiffelsefe Yayınları Seti

3.lük ödülü: Tarihi eser reprodüksiyon, plaket ve 20.Yıl Fotoğraf yarışması Albümü, Aktiffelsefe Yayınları Seti

Mansiyonlar: Her dalda iki esere mansiyon olarak sanat atölyemizden bir reprodüksiyon hediye verilecektir.

Jüri Özel Ödülleri:

Ayrıca, ilerleyen tarihlerde, ödül alan eserlerden oluşan 25. Yıl Albümü, halk bilimi uzmanlarının katkılarıyla literatür haline getirilerek araştırmacılara sunulmak üzere basılacaktır. Ödül sahipleri, hem bu kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlamış olacak, hem de uluslararası literatüre katkı sağlamış olacaklardır.

Katılımcılar da aynı zamanda; ülkemizin 27 yıldır aralıksız sürerek; her yıl farklı bir temayla zenginleşerek gelişen önemli bir görsel arşivine/ değişik İllerde tekrarlanan sergisine katkı koyacaklardır.

Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fazla 3(üç) kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması halinde ödül vermeyebilir veya yarışma anında özendirme ödülleri verebilir.

JÜRİ / SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ
Ozan SAĞDIÇ : Devlet Fotoğraf Sanatçısı
Muhtar KUTLU : UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili
Abdullah GÜNDÜZ : Folklor Araştırmacısı
Erol ÇINAR : Fotoğraf Sanatçısı
Eray KANIMTÜRK : Fotoğraf Sanatçısı

*Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
*Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağrılabilir.

Yarışma Sekreteri: Oya Uysal [email protected]

Yarışma Danışmanı: Mehmet Arslan GÜVEN (Fotoğraf Sanatçısı)

Adres: Aktiffelsefe Kültür Derneği Ankara Genel Merkez Hoşdere Cad. Fuar Sok. No:11/13 06540 Çankaya Ankara