YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi : 11 Ocak 2019
Sonuç Bildirim Tarihi : 02 Şubat 2019
Ödül Töreni : 16 Şubat 2019
Ödül Alan Eserlerin
Sergilenmesi
: 16 Şubat 2019
23 Şubat 2019

Not: Yeni Yüksektepe Kültür Derneği gerekli görmesi durumunda yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahip olup katılımcılara en az 1 hafta öncesinden bildirecektir.