Giyim, insanların tabiat şartlarından korunmak amacıyla örtünme ihtiyacından doğmuştur. Başlangıçta basit bir şekil sergileyen örtünme, insanların gelenekleri ve ferdi zevklerinin sonucu gelişmiştir. Türk giyim ve kuşamı; uzun geçmişi, yayıldığı geniş coğrafi alanı, kültür etkileşimi ve inanç sistemlerinin etkisi ile oluşmuştur. Bu değişim içerisinde tüm dönemlerde kadının en önemli tören giysisi, hiç kuşkusuz gelinlik olmuştur. Osmanlı geleneği gereği, simli, pullu, işli giysiler, ayıp sayıldığından genç kızlar genellikle sade elbiseleri giymişlerdir. Anadolu halk kültürünün oluşumunu etkileyen öğeler giyim kültürünün de şekillenmesini sağlamıştır. Bölgenin tarihsel olarak konumu ve ekolojik özellikler giyim kültürünü çok çeşitli boyutlarıyla etkilemiştir. Bundan dolayı bölgenin giyinme biçimi ve kullanılan malzemeler çok çeşitlilik gösterir. Geleneksel kültürde çeşitliliğini ve sürekliliğini devam ettiren ender kültür öğelerinden olan kadın giysileri oldukça zengindir. Bu zenginlikleri özellikle de Toroslarda görmek mümkündür. Anadolu’muzun kırsal kesiminde erkek ve kadın giyiminde “şalvar” ön plandadır. Erkek giyiminde ise şalvarla birlikte bedene giyilen “mintan” ve başa takılan “kasket” de görülür. Kadın Giysileri Başlık: Fes, taç, yazma, tülbent, genç kız başlığı, gelin başlığı, evli kadın başlığı, kalıplı fes, kefiyeler, gazi, Mahmudiye, dul kadın başlığı, ihtiyar kadın başlığı… Giysi: Üçetek dolama, fistan, cepken, yelek (güdük), şalvar, don, gömlek, kuşak,

kolçak, yemeni, çorap. Erkek Giysileri Başlık olarak; börk, fes, terlik, bedene giyilen gömlek, şalvar, yelek, kuşak, ayakta ise; yemeni, çorap… Öte yandan giysileri süsleyen bazı köstek, pazubant, saat gibi aksesuarlar…

Tüm bu geleneksel yapıyı kare kare fotoğraflara yansıtan sanatçılarımızın çalışmalarında görmekteyiz. Geçmişine sahip çıkan milletler geleceğe emin adımlar atarlar. Yeni Yüksektepe Kültür Derneği’nin çeyrek asırlık bu gönüllü çalışmaları gelecek kuşaklara geçmişinden ayna tutacaktır. Bu zengin mozayiği geleceğe taşımakla önemli kültür tohumlarını atmaktasınız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirerek daha iyi bir dünyanın inşa edilmesine örnek etkinliklerinizle öncülük etmektesiniz. Bu gönüllü eylemlerinizden mutluluk duyuyor, devamını diliyoruz.

 

İsmail TİMUÇİN

Adana Büyük Şehir Tiyatro Müdürü,

Oyuncu-Kostüm ve Dekor Yönetmeni